k8 gliwice

Skuteczna rekrutacja

Szkolenie może być dofinansowane z PSF oraz Urzędu Pracy

Cele i Efekty

Celem szkolenia jest poznaniei przećwiczenie umiejętności w zakresie:

 •  budowania profilu i poszukiwania odpowiednich kandydatów
 • profesjonalnej analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów
 • zbudowania procesu rekrutacji
 • prowadzenia skutecznych rozmów rekrutacyjnych;

Co więcej Uczestnik szkolenia:

Wiedza, która pozwoli przygotować i przeprowadzić profesjonalny proces rekrutacji, umiejętność prawidłowego poszukiwania i pozyskania odpowiednich kandydatów, zwiększenie efektywności i skuteczność przeprowadzanych rozmów rekrutacyjnych,

Korzyści

 • Większy autorytet buduje bardziej zmotywowany i skuteczny zespół, który realizuje działania przed nim stawiane
 • Oszczędność czasu to oszczędność pieniędzy
 • Dobrze przeprowadzony proces rekrutacji zwiększa wyniki sprzedażowe
 • Zespół posiadający skutecznego lidera jest sam w sobie zmotywowany i gotowy do działania
 • Określenie typów swoich pracowników pozwoli Ci na szybką oraz dobraną strategię interwencji w razie problemu bądź też sytuacji konfliktowej w zespole

Prowadzący

IZABELA

praktyk sprzedaży / menadżer / trener / coach / konsultant

Ma 20 lat praktyki biznesowej i doświadczenia zdobytego pracując dla dużych korporacji: ING Banku Śląskiego, Nationale-Nederlanden, Energizer. Prowadziła z sukcesami pełne procesy rozwoju efektywności pracowników od rekrutacji, poprzez szkolenia merytoryczne i sprzedażowe do zarządzania i coachingu on the job. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz certyfikację trenerską i coachingową. Prowadziła ponad 800 dni szkoleniowych i coachingowych.

Grupa Docelowa

 • właściciele firm
 • przedstawiciele handlowi 
 • osoby odpowiedzialne za budowanie zespołu
 • menedżerowie
 • kierownicy działów handlowych sprzedażowych, itp

HARMONOGRAM

1 DZIEŃ

Proces rekrutacji i selekcji

 • kluczowe elementy skutecznej rekrutacji i selekcji
 • etapy rekrutacji.

Skuteczna rekrutacja

 • sporządzanie specyfikacji kandydata i jego kompetencji
 • struktura wywiadu
 • kwestionariusze kompetencji
 • profile cech
 • nauka tworzenia poprawnych i przyciągających odpowiednich kandydatów ogłoszeń
 • prowadzenie interview telefonicznego
 • nauka pisania i analizowania dokumentów aplikacyjnych.

Równe szanse

 • stosowanie dobrych praktyk
 • omówienie kwestii prawnych.

2 DZIEŃ

Metody selekcji

 • zapoznanie z wieloma metodami selekcji (testy wiedzy, testy psychometryczne, próbki prac, case study, prezentacje, referencje, assessment center itp.)
 • przygotowanie i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
 • błędy w spostrzeganiu wpływające na ocenę kandydata
 • rodzaje pytań; – badanie kompetencji kandydata za pomocą pytań
 • omówienie metod selekcji; – sporządzanie raportów z przebiegu rekrutacji i selekcji
 • radzenie sobie z subiektywnością decyzji;
 • umiejętność prowadzenia skutecznego wywiadu/rozmowy
 • techniki gromadzenia dokładnych i szczegółowych informacji o kandydatach
 • stworzenie odpowiedniej atmosfery do rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztaty Praktyczne

 • role-playing wywiad wyboru, opinie i analizy po każdej rozmowie
 • sporządzanie przydatnych notatek
 • oceny kandydatów; – planowanie działań
 • nauka udzielania informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym.

Zapytaj nas o aktualny termin szkolenia!

formularz kontaktowy