k8 gliwice

Skuteczna rekrutacja

Szkolenie może być dofinansowane z PSF oraz Urzędu Pracy

Cele i Efekty

Celem szkolenia jest poznaniei przećwiczenie umiejętności w zakresie:

  •  budowania profilu i poszukiwania odpowiednich kandydatów
  • profesjonalnej analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów
  • zbudowania procesu rekrutacji
  • prowadzenia skutecznych rozmów rekrutacyjnych;

Co więcej Uczestnik szkolenia:

Wiedza, która pozwoli przygotować i przeprowadzić profesjonalny proces rekrutacji, umiejętność prawidłowego poszukiwania i pozyskania odpowiednich kandydatów, zwiększenie efektywności i skuteczność przeprowadzanych rozmów rekrutacyjnych,

Korzyści

  • Większy autorytet buduje bardziej zmotywowany i skuteczny zespół, który realizuje działania przed nim stawiane
  • Oszczędność czasu to oszczędność pieniędzy
  • Dobrze przeprowadzony proces rekrutacji zwiększa wyniki sprzedażowe
  • Zespół posiadający skutecznego lidera jest sam w sobie zmotywowany i gotowy do działania
  • Określenie typów swoich pracowników pozwoli Ci na szybką oraz dobraną strategię interwencji w razie problemu bądź też sytuacji konfliktowej w zespole

Prowadzący

IZABELA

praktyk sprzedaży / menadżer / trener / coach / konsultant

Ma 20 lat praktyki biznesowej i doświadczenia zdobytego pracując dla dużych korporacji: ING Banku Śląskiego, Nationale-Nederlanden, Energizer. Prowadziła z sukcesami pełne procesy rozwoju efektywności pracowników od rekrutacji, poprzez szkolenia merytoryczne i sprzedażowe do zarządzania i coachingu on the job. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz certyfikację trenerską i coachingową. Prowadziła ponad 800 dni szkoleniowych i coachingowych.

Grupa Docelowa

  • właściciele firm
  • przedstawiciele handlowi 
  • osoby odpowiedzialne za budowanie zespołu
  • menedżerowie
  • kierownicy działów handlowych sprzedażowych, itp

HARMONOGRAM

1 DZIEŃ

Proces rekrutacji i selekcji

  • kluczowe elementy skutecznej rekrutacji i selekcji
  • etapy rekrutacji.

Skuteczna rekrutacja

  • sporządzanie specyfikacji kandydata i jego kompetencji
  • struktura wywiadu
  • kwestionariusze kompetencji
  • profile cech
  • nauka tworzenia poprawnych i przyciągających odpowiednich kandydatów ogłoszeń
  • prowadzenie interview telefonicznego
  • nauka pisania i analizowania dokumentów aplikacyjnych.

Równe szanse

  • stosowanie dobrych praktyk
  • omówienie kwestii prawnych.

2 DZIEŃ

Metody selekcji

  • zapoznanie z wieloma metodami selekcji (testy wiedzy, testy psychometryczne, próbki prac, case study, prezentacje, referencje, assessment center itp.)
  • przygotowanie i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
  • błędy w spostrzeganiu wpływające na ocenę kandydata
  • rodzaje pytań; – badanie kompetencji kandydata za pomocą pytań
  • omówienie metod selekcji; – sporządzanie raportów z przebiegu rekrutacji i selekcji
  • radzenie sobie z subiektywnością decyzji;
  • umiejętność prowadzenia skutecznego wywiadu/rozmowy
  • techniki gromadzenia dokładnych i szczegółowych informacji o kandydatach
  • stworzenie odpowiedniej atmosfery do rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztaty Praktyczne

  • role-playing wywiad wyboru, opinie i analizy po każdej rozmowie
  • sporządzanie przydatnych notatek
  • oceny kandydatów; – planowanie działań
  • nauka udzielania informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym.

Zapytaj nas o aktualny termin szkolenia!

formularz kontaktowy