Studio Kreatywne | Fotografia Reklamowa | Strategia | Branding Gliwice, Warszawa

Skuteczny Menedżer

Gdzie i kiedy


Harmonogram szkolenia


Data: 11-12.05.2019

Czas trwania: 2x 8h

K8studio, ul.Kościuszki 1A/2

44-100 Gliwice

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą lub jesteś zatrudniony w firmie mającą siedzibę na terenie Śląska Twoje szkolenie może być dofinansowane!

TWOJE SZKOLENIE MOŻE BYĆ DARMOWE!

Prowadzący


Izabela Olech-Pytkowska

praktyk sprzedaży / menadżer / trener / coach / konsultant

Zajmuje się definiowaniem potrzeb szkoleniowych, przygotowywaniem, realizacją i analizą skuteczności projektów szkoleniowych.
Prowadziła z sukcesami pełne procesy rozwoju efektywności pracowników od rekrutacji, poprzez szkolenia merytoryczne i sprzedażowe do zarządzania i coachingu on the job.
Inspiruje do poszukiwania swojego potencjału, podnoszenia kompetencji i zwiększenia efektywności podejmowanych działań.
Posiada wieloletnie doświadczenie oraz certyfikację trenerską i coachingową. Prowadziła ponad 800 dni szkoleniowych i coachingowych.

Dzień 1

Moduł I.
 1. Menedżer, czyli kto?
 2. Budowanie autorytetu menadżera – kluczowe czynniki, które mają wpływ
Moduł II
 1. Umiejętności menedżera – dokonanie analizy i określenie własnego potencjału oraz stylu kierowania.
 2. Zarządzanie sytuacyjne w praktyce – dopasowanie stylu kierowania do etapu indywidualnego rozwoju pracownika

Dzień 2

Moduł III

 1. Budowanie zaangażowania zespołu przy realizacji celów
 2. Skuteczna komunikacja w zespole

Moduł IV

 1. Informacja zwrotna w praktyce jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu

Formularz zgłoszeniowy


Dla kogo:

Osoby obejmujące kierownicze stanowiska lub planujące rozwój swojej kariery zawodowej w kierunku menedżerskim

Celem jest szkolenia jest poznanie i przećwiczenie umiejętności w zakresie:

 1. budowania autorytetu
 2. wypracowania swojego, indywidualnego stylu zarządzania
 3. skutecznych metod motywacji i wykorzystania potencjału pracowników
 4. dopasowania metod zarządzania do poziomu kompetencji i specyfiki zespołu
 5. udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 6. precyzyjnego formułowania celów

Korzyści:

Podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem, motywowania i realizacji celów. Wykorzystanie swoich zasobów i potencjału do budowania relacji i autorytetu w zespole.

Metody:

praca w grupach, ćwiczenia, dyskusja, zespołowe rozwiązywanie problemów, samoanaliza